POLITICS

روایت بیرونی حرکت ضد طالبان؛ جبهه‌ی مقاومت به دنبال چیست؟ 

نویسنده: دانیال سلواتور شیفر، استاد فلسفه در اکادمی سلطنتی بلژیک

مترجم: عبید مهدی

«دیدگاه» بیان‌گر نظریات صاحب‌نظران است و آماج‌نیوز در این مورد «پالیسی توازن» را دنبال می‌کند و از دیدگاه تمامی طرف‌هااستقبال و نشر می‌کند.

– ۱۵ اگست ۲۰۲۱؛ در این روز فاجعه‌بار و فراموش‌ناشدنی کابل به دستان‌ خونین طالبان افتاد. گروهی از اسلام‌گرایان متعصب که تنهاشریعتِ خشک و سخت را به‌عنوان قانون می‌شناسند. این گروه با استفاده از شکست‌سنگین و خروج شتاب‌زدهی نیروهای امریکایی ازافغانستان، در حال برپا کردن رژیمی‌اند که هیچ بهایی به حقوق بشر و ابتدایی‌ترین ارزش‌ها از جمله آزادی‌های مدنی قائل نیستند وبرایند آن، بربریت تمام‌عیار سیاسی- مذهبی است. مردم افغانستان به‌ویژه زنانی‌که ام‌روز از هست‌و‌بود خود محروم شده‌اند و در زیرزندان سیاری که برقع (چادری) نام دارد در تاریکی محض فرو رفته‌اند، مفهوم وحشتناک چنین دیکتاتوری را بهتر از همه می‌دانند کهفاشیزم اسلامی که حتی نازی‌های دیروز نیز نتوانستند در بدترین توهمات ایدئولوژیک خود تصورش کنند.

– جبهه‌‌ی مقاومت ملی

بنابراین، بدون کوچک‌ترین تردیدی و نیز برای پابندی به افتخار تمدنی که به آن تعلق دارم، در برابر این وضعیتی که ناگهان بر سر اینمردم فقیر، هرچند باوقار افغانستان فرود آمد، به گونه‌ی فوری موقف گرفتم و در کنار جبهه‌ی مقاومت ملی ایستادم. نوشتن مقاله‌‌ها ویادداشت‌های پی‌در پی برای رسانه‌ها، بخشی از این موقف‌گیری‌های من بوده است. جبهه‌ی مقاومت ملی از سه رکن سیاسی، نظامی ومدنی درست در روز سقوط کابل، توسط احمد مسعود جوان ایجاد شد.

احمد مسعود، پسر فرمانده‌ی فقید احمد شاه مسعود، آن مبارز افسانه‌های دره‌‌ای پنجشیر است که بین سال‌های ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۱، دربرابر تهاجم شوروی و سپس تهاجم طالبان مقاومت کرد. بنابراین، با عزم و فداکاری آمیخته با آموزه‌های فلسفی که به آن معتقدم وهم‌چنین ارزش‌های اخلاقی فردیام که برگرفته از آموزه‌های امانوئل کانت بزرگ است، من به دو پایتخت اصلی اروپا، پاریس و بروکسل،یک سری نشست‌های مهم سیاسی و رسانه‌‌یی را برای نمایندگان این جبهه ترتیب دادم. من در این نشست‌ها، علی میثم نظری، مسوولروابط خارجی و عبید مهدی، روشن‌فکر جوان و عضو جبهه‌ی مقاومت را هم‌راهی کردم.

– ملاقات با رییس‌جمهور فرانسوا هولاند در پاریس

نخستین و مهم‌ترین ملاقات هم از نظر وزن سیاسی و هم از نظر اهمیت نمادین آن، دیداری بود که در ۱۳ جنوری ۲۰۲۲ در پاریس بافرانسوا هولاند، ريیس‌جمهور پیشین فرانسه برگزار شد. او که نسبت به وضعیت غم‌انگیز افغانستان آگاه و حساس است، ساعتی در دفترکارش، با گرمی و مهربانی از ما پذیرایی کرد. آقای رییس‌جمهور به همین مناسبت با احمد مسعود تلفنی صحبت کرد. این خبر ابتدا ازحساب توییتر علی میثم نظری نشر شد که از آقای رییس‌جمهور هولاند به‌خاطر این ملاقات قدردانی می‌کرد و نیز در رابطه به صحبتتلفنی بین احمد مسعود و فرانسوا هولاند اطلاع رسانی شده بود، به‌زودی این خبر از حساب توییتر رسمی رییس‌جمهور هولاند نیز نشرشد که در آن به روشنی گفته شد: «من به احمد مسعود از پشتیبانی کامل خود در مبارزه برای دموکراسی در افغانستان اطمینان دادم.»

 – جرأت اخلاقی و شفافیت سیاسی

خبر این ملاقات به سرعت در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها نشر شد و تأثیر آن بر مردم افغانستان و به‌ویژه سربازان مقاومت در برابرطالبان، بسیار مثبت و امیدوار کننده بود. جرأت اخلاقی و شفافیت سیاسی آقای هولاند در بیان موقف‌‌اش راجع به افغانستان قابل تمجیداست.

– بروکسل و دیپلوماسی بلژیکی در قلب اروپا

بروکسل نه تنها پایتخت بلجیم، بل‌که پایتخت اتحادیه اروپا و نیز پایتخت سازمان ناتو است و فعالیت سیاسی و رسانه‌یی در آن، ازجای‌گاه ویژه‌ی در اروپا برخوردار است. سفر من با علی میثم نظری و عبید مهدی در پاریس به پایان نرسید. پنج روز پس از ملاقات بافرانسوا هولاند، ملاقاتی مهم در مقر وزارت امور خارجه‌ی بلجیم داشتیم. در این ملاقات دو دیپلومات مهم این کشور حضور داشتند که باگرمی و دقت سخنان ما را شنیدند. یکی از آن‌ها کارشناس مسایل آسیا و افغانستان بود. مطمئنأ به دلیل‌های اختیاری و پروتکلی اینوظیفه‌ی من نیست که در این‌جا محتوای ملاقات را فاش کنم. با این وجود اجازه دهید بگویم که این دو نمایند‌ه‌ی برجسته‌ی دیپلماسیبلژیک، با توجه و علاقه به سخنان ما گوش دادند. 

– کمک‌های بشردوستانه، حقوق بشر و زنان، مبارزه با تروریسم بین‌المللی

در خط مقدم نگرانی‌های مشروع در دست‌گاه دیپلماسی بلجیم، اراده‌ی ملموس و جدی برای کمک بشردوستانه به مردم افغانستان، وجوددارد که به طرز چشم‌گیری تنها، گرسنه و بی‌پناه مانده‌اند. مانند هر دموکراسی در خور نام دیگر، برای بلجیم نیز حقوق بشر و البتهحقوق زنان در افغانستان، اصلی‌ترین دغدغه است. این حقوق ام‌روز در تیررس تهدید رادیکالیسم طالبان قرار دارد. این نیز بسیار مهماست تا خطر شدیدی که دهشت‌افگنی جهانی از خاک افغانستان برای مردم‌سالاری‌های مدرن، آزاد و سکولار، ایجاد کرده است را بدوندخالت در امور داخلی افغانستان، تا حدی کاهش دهیم.

– برای یک افغانستان آزاد و دموکراتیک، بدون تبعیض قومی، مذهبی و جنسیتی 

نتیجه‌گیری، در پایان این سفر سیاسی- دیپلماتیک بین پاریس و بروکسل چه خواهد بود؟ پاسخ را به خود علی میثم نظری، مسوول روابطخارجی جبهه‌ی مقاومت ملی می‌گذاریم. 

سخنان علی میثم نظری: جبهه‌ی مقاومت، قدرت طالبان را که با زور و خشونت به دست آمده، نامشروع می‌داند. حاکمیت طالبان از اعتبارسیاسی نزد اکثریت بزرگ مردم افغانستان برخوردار نیست. این جبهه از یک افغانستان آزاد و دموکراتیک، بدون تبعیض در قومیت،ملیت، مذهب، فرهنگ، زبان یا جنسیت، با احترام کامل به تفاوت‌های اجتماعی، یعنی به سوی یک کشور واقعأ مدرن دفاع می‌کنند کهدیگر مبتنی بر یک قدرت بیش از حد متمرکز و شبه سلطنتی نباشد. دولت آینده‌‌ی مد نظر این جبهه، بر اساس یک الگوی کثرت‌گرا وفدرال، مانند بلجیم، آلمان یا سويس استوار است. از دید مردم افغانستان، جبهه‌ی مقاومت، تنها سازمانی است که توان و اعتبار عملیساختن این برنامه را دارد. کشوری‌که به این ترتیب بتواند، زیر نام حقوق بشر و حقوق زن، برابری و برادری و هم‌دیگرپذیری و به نفعبشریت، جای‌گاه شایسته‌ی خود را در میان ملت‌های جهان دوباره پیدا کند.

– مبارزه‌ای یک‌سان برای تمدن و علیه بربریت، به‌نام انسان‌گرایی

می‌توان گفت که نبرد کنونی در افغانستان برای آزادی و صلح، مبارزه‌ی ما نیز است. این مبارزه برای غرب، برای خودِ تمدن است، کهبدون آن هیچ انسان‌گرای ارزش‌مند نیست؛ دقیقأ به همین دلیل است که سازمان مل نیز مانند ناتو و اتحادیه اروپا، هرگز نباید رژیم منفوراین وحشی‌های جدید یعنی طالبان را به رسمیت بشناسد‌.

– محکومیت مذاکرات اُسلو با طالبان

جبهه‌ی مقاومت ملی با الگوبرداری از جامعه‌ی مدنی افغانستان به صورت کل، مذاکرات این روزها در اُسلو، پایتخت ناروی، که بین برخیاز کشورهای غربی با نماینده‌گان طالبان برگزار شد را به شدت محکوم می‌کند. برگزاری چنین نشستی از سوی رهبران سیاسی که درآن دخیل بوده‌اند، خود نشان دهنده‌ی یک خیانت دیگر به مردم افغانستان است. نکته‌ی در خور توجه دیگر، حضور انس حقانی در هیأتطالبان است. او یکی از سران شبکه‌ی مخوف حقانی و مسوول مالی این شبکه است. شبکه حقانی توسط پدر او یعنی جلال‌الدین حقانیبنیان‌گذاری شد و حالا برادر بزرگش سراج‌الدین حقانی رییس آن است. این سازمان مسوول حمله‌های مرگ‌بار و مسوول قتل هزارانشهروند افغانستان است. این شخص در سال ۲۰۱۳ در افغانستان بازداشت و از جانب دادگاه به اعدام محکوم شد. او تا سال ۲۰۱۹در زندان بگرام به‌طور شدید زیر نظر بود تا آن‌که از جانب اشرف غنی با دو گروگان خارجی تبادله شد. این سازمان یکی از متحدیناصلی القاعده و خون‌ریزترین شاخه‌ی طالبان است. در حال حاضر، سراج‌الدین حقانی خود را وزیر داخله‌ی حکومت طالبان اعلام کردهاست در حالی‌که تحت تعقیب پولیس «اینترپول» قرار دارد و دولت امریکا برای پیدا کردن او ۱۰ میلیون دالر جایزه تعیین کرده است.

– شرم بر غرب باد که به آرمان‌های خود و آرزوهای مردم افغانستان خیانت کرد

به طور خلاصه می‌توان گفت که این مذاکرات در اُسلو، با حضور چنین جنایت‌کارانی، برای عادی‌سازی روابط آیند‌ه‌ی کشورهای غربیبرگزار گردید و با رژیم منفور دیکتاتوری طالبان که لکه‌ی ننگی است بر جبین کشورهای اروپایی گفت‌و‌گو صورت گرفت. از این رو، اینپرسش را می‌توان مطرح نمود که چه‌گونه اروپا، همان اروپایی که در رابطه به ارزش‌های، دموکراسی و تمدنش سخن رفت، می‌تواند باوقاحت تمام چنین گروه‌ی تروریستی را بپذیرد؟ تاریخ در این مورد قضاوت خواهد کرد‌.

The post روایت بیرونی حرکت ضد طالبان؛ جبهه‌ی مقاومت به دنبال چیست؟  appeared first on Aamaj News.Source: Aamaj News

Related Articles

Back to top button